Aj Slováci majú Zlaté ruky

Home / Online reputačný manažment / Aj Slováci majú Zlaté ruky

V poradí už osemnásty startup camp v Bratislave predstavil okrem iných aj projekt, ktorý je krásnym príkladom budovania reputácie malých firiem a samostatných živnostníkov s poetickým názvom Zlaté ruky.

Webstránka  www.zlateruky.sk dáva možnosť remeselníkom zúčastňovať sa akýchsi „verejných súťaží“ na rozličné stavebné, opravárenské či montážne práce. Po ukončení zákazky má klient možnosť vyjadriť sa k vykonanej práci ale aj prístupu pracovníkov, ich kvalite, rýchlosti alebo šikovnosti, a tiež pridať fotografie  prác. Každá firma, ktorá získa zákazku týmto spôsobom s tým ráta, a možno aj preto je väčšina hodnotení skôr pozitívna. Takéto referencie sú celou podstatou stránky a cieľom firiem je zozbierať ich čo najviac, pričom webu platia len za získané zákazky, a to 2% z ponuky.

Aj takéto malé firmy už teda vedia, aká je dobrá reputácia ne webe pre nich dôležitá, a že bez pozitívnych referencií ďalšiu prácu nezískajú.  Stránka im tak pomáha prezentovať sa v dobrom svetle na našom trhu a zároveň je ideálnym miestom pre verejnosť, kde je možné nájsť skutočne kvalitných a dobre hodnotených odborníkov so skúsenosťami.

Začať vykonávať svoju profesiu s cieľom, aby o nás naši zákazníci písali na internete pozitívne je teda základom ďalšieho úspechu. A nielen pre remeselníkov.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment