Hodnota značky alebo prečo treba budovať dobré meno

Home / Offline reputačný manažment / Hodnota značky alebo prečo treba budovať dobré meno

Hodnota značky na trhu je častokrát oveľa viac ako kapitál alebo číslo na bankovom výpise. Nebolo to však vždy tak. Pred 40 rokmi bola hodnota spoločností väčšinou uložená v peniazoch, keď to takto laicky môžeme napísať, dnes sa situácia o veľký kus zmenila a hodnota spoločnosti je hlavne v trhovej hodnote značky.

Takzvané book-to-market ratio je všeobecne zaužívaný vzorec porovnávajúci účtovnú hodnotu firmy s jej trhovou hodnotou. A práve tento pomer hovorí veľa o tom, ako je dôležité budovať dobré meno spoločnosti a jej značku.

V roku 1962 mala priemerná spoločnosť až 62% hodnoty vo fyzickom kapitále, toto číslo postupne klesalo, v 1992 to bolo už len 32% a v roku 2000 dokonca len 20%.  Rebríčkov, ktoré hodnotia značky podľa trhových hodnôt je hneď niekoľko, z najznámejších by sme mohli spomenúť:

Celková hodnota značky na trhu (market value) je teda súčet finančného kapitálu s ďalšími hodnotami nefinančného charakteru, ako napríklad ľudské zdroje a kapitál (zamestnanci), štrukturálny a organizačný kapitál či všeobecné povedomie o značke, jej rozšírenie na trhoch a trhové podiely.

Pre porovnanie, ako môže v reále vyzerať book-to-market ratio alebo ak chcete obrátený pomer market-to-book ratio, tak napríklad spoločnosť Dell ho mala pred pár rokmi 17,5, farmaceutická spoločnosť Pfizer 18,2. V roku 1999 bolo iba 6,6% trhovej hodnoty spoločnosti Coca-Cola v účtovnej hodnote.

Spomenuli sme si už rebríčky hodnôt značiek v globálnom merítku, niečo podobné existuje aj čo sa reputácie týka, takéto rebríčky sa nazývajú reputačné indexy a je ich tiež niekoľko, napríklad:

Juraj Sasko
Juraj Sasko
Juraj riadi agentúru VISIBILITY a jej projekty. Je podpredseda Asociácie digitálnych marketingových agentúr ADMA, večný optimista, pedant a peace maker.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment