Na čo treba myslieť predtým ako začnete monitorovať internet

Home / Online reputačný manažment / Na čo treba myslieť predtým ako začnete monitorovať internet

Pred časom sa na tomto blogu objavil krátky článok o nástrojoch pre monitoring internetu pre potreby reputačného manažmentu a vedenia si interných štatistík. Monitorovať internet je jedna vec, ale vedieť čo, ako a prečo monitorujeme a následne tieto údaje vedieť správne vyhodnotiť, to už je vec druhá a z pohľadu online reputačného manažmentu rovnako dôležitá.

Úplne prvým krokom k úspešnému online monitoringu je samotné pochopenie vlastných potrieb a cieľov. Ak nevieme, čo chceme docieliť monitoringom, tak potom je to vlastne úplne zbytočná činnosť. Cieľov môžeme mať hneď niekoľko, medzi základné patrí napríklad:

 • Prieskum o tom, koľko sa o značke/produktoch/službách na internete hovorí
 • Prieskum o tom, v akom zmysle/sentimente sa o značke/produktoch/službách hovorí
 • Zisťovanie podielu na trhu (v zmysle všeobecnej diskusie na internete) v porovnaní s konkurenciou
 • Identifikácia potencionálne najnegatívnejších/najpozitívnejších zdrojov
 • Identifikácia stránok, kde sa (potencionálni) klienti najviac zdržujú
 • Získavanie podkladov pre nasledujúce online kampane
 • Náprava reputácie značky- čistenie internetu od negatívnych príspevkov
 • Zlepšenie komunikácie a interakcie so zákazníkmi nie len na vlastných portáloch

Ak už máme určené ciele, veľmi dôležité je určiť si tie správne kľúčové slová, ktoré budeme monitorovať:

 • Názov spoločnosti
 • Názov služby
 • Názov produktu
 • Slogan
 • Konkurenčné značky/služby/produkty
 • Dôležité osoby v spoločnosti
 • Všeobecné výrazy pre oblasť v ktorej podnikáme (napr. cestovné poistenie)
 • Slová spojené s aktuálnou kampaňou (napríklad vianočka či dede v prípade mobilných operátorov pred vianocami)

Výber toho správneho nástroja je podstatný krok pre získanie relevantných, aktuálnych a komplexných dát, s ktorými sa dá už pracovať ďalej. Nástrojov nájdete desiatky, mnohé z nich sú zadarmo, treba otestovať pre svoje vlastné potreby, ktorý vyhovuje najviac čo sa flexibility, pokrytia a funkcií týka. Vo VISIBILITY sme zatiaľ najviac spokojní s nástrojmi Sysomos a Cision.

Juraj Sasko
Juraj Sasko
Juraj riadi agentúru VISIBILITY a jej projekty. Je podpredseda Asociácie digitálnych marketingových agentúr ADMA, večný optimista, pedant a peace maker.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment