Čo je online reputačný manažment?

Home / Online reputačný manažment / Čo je online reputačný manažment?

Čo je ORM

 • riadenie reputácie
 • eliminovanie negatívnych výsledkov
 • podpora pozitívnych zmienok
 • monitorovanie online prostredia

Pre koho sú služby ORM určené

 • malé podniky, ktoré si chcú zlepšich svoju miestnu povesť
 • eCommerce spoločnosti, ktoré chcú zvýšiť mieru konverzii
 • B2B podniky, ktoré si chcú chrániť a zlepšovať svoju povesť v rámci svojho odvetvia
 • veľké spoločnosti, ktoré chcú chrániť povesť svojich kľúčových manažérov
 • organizácie verejného sektora, ktoré chcú podporiť svoje postavenie v očiach občanov
 • verejní činitelia, ktorí chcú chrániť svoju osobnú značku

Benefity využívania ORM služieb

 • proaktívne ovplyvňujete to, čo ľudia hovoria o vás či o vašej firme
 • zebezpečujete si nepretržité monitorovanie a včasné varovanie pred vznikom krízových situácii
 • získate poznatky o tom ako ste vnímaní svojimi cieľovými skupinami
 • generujete nové potenciálne skupiny zákazníkov
 • identifikujete nové trendy na začiatku ich vzniku čo umožní včasné zúžitkovanie informácii v prospech klienta
 • umožňujete zhromažďovať informácie vzťahujúce sa ku konkurencii, ktoré môžu byť použité pre tvorbu komunikáčnej resp. produktovej stratégie

Pre komplexnejšiu predstavu ponúkame schému online reputačného manažmentu spojeného s monitoringom internetu a riešením situácií po nájdení relevantných negatívnych, neutrálnych alebo pozitívnych výsledkov (klik pre zväčšenie):

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment