České Energetické Centrum

Home / Portfolios / České Energetické Centrum
Klient
Energetické Centrum a.s.
www.e-centrum.sk
Poskytnuté služby
Regresívne SEO
Monitoring
3/10
Počet pozitívnych výsledkov na prvej strane
výsledkov vyhľadávania pred našim zásahom
8/10
Počet pozitívnych výsledkov na prvej strane výsledkov
vyhľadávania po realizácii krízovej kampane

Východisková situácia

Našou úlohou bolo odstrániť negatívne výsledky na Google.cz a Seznam.cz, ktoré sa zobrazovali po zadaní fráz:

  • “energetické centrum”
  • “české energetické centrum”

Počet pozitívnych výsledkov (kľúčové slová) Seznam Google
energetické centrum 2 1
české energetické centrum 3 3

“energetické centrum” | 9.8.2012

Výsledky vyhľadávania pre kľúčové slová “energetické centrum” vo vyhľadávačoch Google a Seznam pred začatím kampane. Zelenou sú označené výsledky s pozitívnym sentimentom, červenou naopak s negatívnym.

Google

Seznam

“české energetické centrum” | 9.8.2012

Výsledky vyhľadávania pre kľúčové slová “energetické centrum” vo vyhľadávačoch Google a Seznam. Zelenou sú označené výsledky s pozitívnym sentimentom, červenou naopak s negatívnym.

Google

Seznam

Realizované riešenie

Aby sme dosiahli klientov cieľ, ktorým bolo v čo možno najvyššej miere odstránenie negatívnych výsledkov z prvých strán vyhľadávania v oboch vyhľadávačoch, realizovali sme po dobu jedného roka regresívne SEO a online monitoring aktuálnych správ a zmienok v súvislosti so sledovanými kľúčovými slovami.

Dosiahnuté výsledky

Stav projektu k 30.6.2013, kedy bola kampaň ukončená, bol nasledovný:

Počet pozitívnych výsledkov (kľúčové slová) Seznam Google
energetické centrum 8 7
české energetické centrum 6 8

“energetické centrum” | 30.6.2013

Výsledky vyhľadávania pre kľúčové slová “energetické centrum” vo vyhľadávačoch Google a Seznam po skončení kampane. Zelenou sú označené výsledky s pozitívnym sentimentom, červenou naopak s negatívnym.

Google

Seznam

“české energetické centrum” | 30.6.2013

Výsledky vyhľadávania pre kľúčové slová “české energetické centrum” vo vyhľadávačoch Google a Seznam po skončení kampane. Zelenou sú označené výsledky s pozitívnym sentimentom, červenou naopak s negatívnym.

Google

Seznam

Zhrnutie

Po takmer ročnej kampani sa nám podarilo eliminovať väčšinu negatívnych výsledkov z prvých stránok výsledkov vyhľadávania pri cieľových kľúčových slovách a v oboch cieľových vyhľadávačoch. Na základe vyjadrení klienta boli ciele dosiahnuté a spoločnosť Energetické centrum a.s. bola spokojná s výsledkami kampane.

Máte podobný problém?

Obráťte sa na nás, radi pre vás navrhneme riešenie na mieru.
Most Recent Projects