Fyzické osoby

Home / Riešenia / Fyzické osoby

Systematickým manažmentom online identity ochránime vašu povesť a dobré meno v prostredí internetu, prípadne skomplikujeme možnosť získania informácií o vašej osobe.

Základné otázky

  • Zistili ste, že na internete sa vyskytujú negatívne alebo klamlivé informácie o vašej osobe, ktoré vám znepríjemňujú osobný či pracovný život?
  • Ste v postavení, ktoré si vyžaduje pravidelný monitoring vašej osoby v online médiách?
  • Viete ako manažovať vašu osobnú značku (personal branding) na internete?

Reputačný manažment pre fyzické osoby

Brániť svoju identitu znamená brániť svoju online reputáciu proti tomu, aby ju niekto atakoval alebo zneužil vaše osobné údaje. Ak ste v postavení, ktoré znamená, že ostatní majú záujem dozvedieť sa o vás viac, pomožeme vám ochrániť a udržať si kontrolu nad tým, čo je o vás zverejnené na internete.

Elimináciou negatívnych informácii z prvých strán vo vyhľadávačoch a pravidelným monitoringom online médii a sociálnych sietí zabezpečíme, aby online reputácia vašej osobnej značky bola manažovaná vo váš prospech.

Potrebujete mať vaše súkromné informácie a povesť pod kontrolou? Kontaktujte nás.