Online monitoring

Home / Služby / Online monitoring

Zabezpečíme pre vás pravidelnú kontrolu informácii, ktoré sa o vás objavia v online svete vrátane analýzy ich sentimentu.

Služba Online monitoring je zacielená na podniky či jednotlivcov, ktorí chcú mať stály prehľad o informáciách týkajúcich sa ich mena či značky na internete.

Činnosti

  • priebežná kontrola a analýza zmienok na internete
  • návrh na aktualizáciu plánov pre ďalšie obdobie
  • revízia komunikačného plánu (raz za pol roka/rok, podľa dohody)

Benefity

  • neustály prehľad o vašej reputácii na internete
  • predvídanie a vyhýbanie sa krízovým situáciám
  • včasná identifikácia prípadných problémov

Chcete mať priebežný prehľad o vašej online reputácii? Budeme ju monitorovať.