Politici a strany

Home / Riešenia / Politici a strany

Či už pred voľbami alebo počas výkonu verejnej funkcie zabezpečíme monitoring a manažment dobrého mena strany alebo konkrétnych politikov v online médiách a sociálnych sieťach.

Základné otázky

  • Je pred voľbami a vy ste zaznamenali, že vaša povesť na internete nie je až taká pozitívna ako by ste potrebovali?
  • Disponujete časom na pravidelný monitoring, reporting a manažment vášho pôsobenia v online svete?
  • Potrebujete poradiť s komunikáciou na sociálnych médiách, ktorá vám zabezpečí dôveru u voličov?

Reputačný manažment pre politikov a politické strany

Počet užívateľov internetu každoročne stúpa. Štatistiky ukazujú, že v súčasnosti má takmer 80% ľudí na Slovensku prístup k online správam. Tým pádom sa netreba čudovať, že oproti minulému roku bolo najmä v predvolebnom období zaznamenané niekoľkonásobné zvýšenie záujmu o politické dianie.

Pre ľudí pohybujúcich sa v politickej sfére to teda znamená, že je nevyhnutné zaujať proaktívny prístup a vytvárať a starať sa o svoju i stranícku online reputáciu systematicky a účelovo.

Pravidelným monitoringom nielen online médii, ale aj sociálnych sietí zabezpečíme, aby vaša PR komunikácia na internete bola trefná a utvrdila voličov o ich správnom rozhodnutí hlasovať za vás či vašu stranu.

Potrebujete si vy alebo vaša strana udržať dobré meno na internete? Kontaktujte nás.