Realizácia Online PR kampane

Home / Služby / Realizácia Online PR kampane

Pripravíme a zrealizujeme pre vás komunikačné aktivity nielen v online médiách, ale aj na sociálnych sieťach.

Službu Realizácia online PR aktivít na webe a sociálnych sieťach odporúčame všetkým, ktorí nevedia ako správne používať komunikačné kanály pre marketingové účely tak, aby si budovali dobré meno v online svete.

Činnosti

Online PR komunikácia

  • tvorba a publikácia PR článkov v online médiách
  • tvorba článkov pre váš blog
  • aktívna účasť na relevantných internetových fórach
  • realizácia PR prostredníctvom vášho emailového newslettera

Komunikácia na sociálnych sieťach

  • vytvorenie profilov na dôležitých sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ a pod.)
  • poradenstvo, prípadne priama realizácia komunikácie na vašich sociálnych profiloch
  • zdieľanie PR článkov a ostatných PR aktivít na vašich sociálnych profiloch

Benefity

  • prevencia voči prípadným krízovým situáciám
  • zvýšenie povedomia o firme či značke
  • získanie dôvery zákazníkov a verejnosti

Myslíte to s povesťou vašej firmy vážne? Pridajte sa k našim spokojným klientom.