Návrh komunikačného a krízového plánu

Home / Služby / Návrh komunikačného a krízového plánu

Zanalyzujeme a následne navrhneme adekvátnu komunikačnú stratégiu, ktorá v priaznivom svetle podporí vašu online reputáciu v digitálnom svete.

Služba Návrh komunikačného a krízového plánu je určená nielen pre tých, ktorí zistili že ich online reputácia stagnuje alebo je v ohrození, ale aj pre tých, ktorí sa chcú vyhýbať krízovým situáciám a zabezpečiť si dobrú povesť na Internete.

Činnosti

Úvodná analýza

 • analýza webovej stránky
 • analýza konkurencie
 • analýza rizík

Spracovanie komunikačného plánu

 • spracovanie redakčného plánu
 • výber médií
 • vytvorenie podporných web stránok
 • vytvorenie SEO plánu
 • výber nástrojov softvéru

Vypracovanie krízového plánu

 • návrh krízových opatrení pre riešenie vzniknutej situácie
 • výber médií pre uverejnenie obsahu v reakcii na krízovú situáciu

Benefity

 • získanie informácií o aktuálnom stave vašej povesti na internete
 • prehľad o konkurenčnom pôsobení v online prostredí
 • na mieru šitý strategický plán budovania vašej online reputácie
 • pripravenosť na krízové situácie v budúcnosti

Myslíte to s povesťou vašej firmy vážne? Pridajte sa k našim spokojným klientom.