Ochrana povesti a dobrého mena

Home / Služby / Ochrana povesti a dobrého mena

Zariadime, aby komunikácia ohľadom vašej osoby na internete zodpovedala vašim potrebám a postaveniu.

Využitie služby Ochrana povesti a dobrého mena má význam pre ľudí, ktorých identita si vyžaduje riadenie zodpovedajúce ich postaveniu.

Manažment online identity

  • analýza, kontrola a riadenie výsledkov vo vyhľadávačoch zobrazovaných na prvej strane pri zadaní vášho mena
  • vytvorenie a priebežná aktualizácia vašej online identity na sociálnych sieťach a iných online zdrojoch
  • komunikačné aktivity smerujúce k podpore vášho dobrého mena na internete
  • v prípade potreby zabezpečenie čo možno najlepšieho výmazu informácií o vašej osobe

Benefity

  • zvýšenie alebo zníženie povedomia o vašej osobe
  • efektívny manažment vašej osobnej značky v online svete
  • kontrola nad osobnými informáciami, ktoré je možné na internete o vás získať

Potrebujete mať informácie o vás na internete pod kontrolou? Zariadime to.