ONLINE
REPUTAČNÝ
MANAŽMENT

Služby, ktorými ochránime vaše dobré meno

Od spracovania plánu až po pravidelný reporting, komplexným prístupom ochránime vaše meno na internete.

Komunikačný a krízový plán

Zanalyzujeme a následne navrhneme adekvátnu komunikačnú stratégiu, ktorá v priaznivom svetle podporí vašu online reputáciu v digitálnom svete.
Viac informácií

Realizácia online PR aktivít

Prípravíme a zrealizujeme na mieru šité komunikačné aktivity v online médiách a na sociálnych sieťach. Použijeme online PR ako prevenciu proti nečakaným udalostiam.
Viac informácií

Regresívne SEO

Systematicky eliminujeme negatívne výsledky, ktoré ohrozujú vašu online reputáciu z prvých strán výsledkov vyhľadávania v populárnych internetových vyhľadávačoch.
Viac informácií

Ochrana dobrého mena

Zariadime, aby informácie o vašej osobe dostupné na internete zodpovedali vašim potrebám a postaveniu. Prípadne aby ich bolo k dispozícii čo najmenej.
Viac informácií

Online Monitoring

Pravidelnou kontrolou a analýzou sentimentu informácii, ktoré sa o vás objavia v online svete, získate aktuálny prehľad a možnosť predvídať a vyhnúť sa krízovým situáciám.
Viac informácií

Reporting a návrh opatrení

Na pravidelnej mesačnej báze vyhotovíme správu obsahujúcu vykonané práce, zhodnotenie aktuálneho stavu a návrh prípadných opatrení.

Proces, ktorý dodržiavame pri poskytovaní služieb

Až keď poznáme a chápeme vaše potreby, púšťame sa do prípravy a realizácie reputačného manažmentu.

 • Diskusia

  Prejdeme si s vami vaše aktuálne problémy, požiadavky a predstavy, aby sme získali čo najlepší prehľad o vašej situácii.

 • Analýza

  Zanalyzujeme aktuálny stav vašej reputácie na internete a identifikujeme potenciálne hrozby a možnosti na zlepšenie.

 • Realizácia

  Realizujeme dohodnuté služby ako sú online PR, regresívne SEO a riadenie vašej online identity na internete.

 • Monitoring

  Priebežne sledujeme stav vašej aktuálnej reputácie na internete a identifikujeme potenciálne hrozby a príležitosti.

 • Reporting

  Pravidelne spracúvame správy k stavu vašej online reputácie a navrhujeme opatrenia a kroky do budúcnosti.

Index online reputácie

Vieme, akú máte reputáciu

Zistili sme, s akou online reputáciou sa môžu chváliť slovenské firmy. Hodnotené boli firmy z deviatich oblastí. Výsledky boli zostavené na základe analýzy sentimentu prvých desiatich výsledkov vo vyhľadávaní na Google.sk, počtu fanúšikov na sociálnych sieťach, zmienkach na najnavštevovanejších slovenských portáloch a počtu indexovaných stránok na Google.sk.

Pozrieť viac

Prečo využiť reputačný manažment

 • Preventívne si zabezpečíte udržanie dobrého mena na Internete
 • Zabezpečíte, že vo výsledkoch vyhľadávania nebudú na prvej strane negatívne odkazy
 • Získate prehľad o tom, čo o vás hovoria iní, ale aj o aktivitách vašej konkurencie
 • Nadobudnete komplexnejšie informácie o vašich zákazníkoch a o tom čo si o vás myslia
 • Znížite riziko krízových situácii, ktoré sú len ťažko predvídateľné
 • Pozitívnym obsahom zvýšite dopyt po vašich produktoch a službách
 • Včas identifikujete nové trendy, čo umožní ich zúžitkovanie vo váš prospech
 • Dobrý imidž podmieňuje dobré vzťahy s verejnosťou

Zaujala vás niektorá z našich služieb reputačného manažmentu? Ozvite sa.

captcha