Regresívne SEO

Home / Služby / Regresívne SEO

Eliminujeme negatívne výsledky, ktoré ohrozujú vašu online reputáciu z prvých strán v internetových vyhľadávačoch.

Aktivity v rámci služby Regresívne SEO sú zamerané pre podniky či jednotlivcov, ktorí zaznamenali nežiadúce výsledky s ich menom na prvých stranách vo vyhľadávačoch.

Činnosti

Analýza sentimentu výsledkov vyhľadávania

  • analýza kľúčových slov súvisiacich s vašim menom, značkou a názvom spoločnosti
  • kontrola sentimentu odkazov pri výsledkoch vyhľadávania dôležitých slov a fráz
  • zhodnotenie sentimentu jednotlivých odkazov na prvých stranách výsledkov vyhľadávania
  • určenie kritických odkazov s negatívnym sentimentov, ktoré je potrebné odstrániť z prvej strany

Odstránenie negatívnych odkazov

  • definovanie pozitívnych odkazov, ktoré majú byť na prvých stránkach vyhľadávania
  • realizácia SEO kampane s cieľom pretlačiť pozitívne odkazy na prvé strany vyhľadávania
  • v prípade potreby, realizácia online PR aktivít s cieľom vytlačiť negatívne výsledky z prvých strán vyhľadávania

Benefity

  • sťaženie možnosti nájsť negatívne zmienky cez vyhľadávače
  • “prečistenie” prvých strán výsledkov vyhľadávania pre vaše meno, značku alebo názov spoločnosti
  • zlepšenie pozitívneho vnímania vášho mena, značky alebo spoločnosti

Myslíte to s povesťou vašej firmy vážne? Pridajte sa k našim spokojným klientom.