Starajte sa aj o služby svojich predajcov a distribútorov

Home / Offline reputačný manažment / Starajte sa aj o služby svojich predajcov a distribútorov

Veľmi často sa v dnešnej dobe stáva, že výrobca dáva ruky preč od nekvalitných služieb svojich predajcov alebo distribútorov, pričom si neuvedomuje práve to, že si píli konár pod vlastnou značkou.

Na nedávnej konferencii Manager Expo 2011 som mal v prezentácii o reputačnom manažmente aj negatívny príklad práve na túto tému. Letecká spoločnosť British Airways dávala ruky preč od stratených a meškúcich batožín svojich cestujúcich, pretože pre British Airways to zabezpečovala tretia strana. Ale cestujúci si objednali letenky a služby s nimi spojené práve od British Airways, preto fakt, že s batožinou pracuje iné spoločnosť ich vôbec nemusí zaujímať.

No a len pár dní dozadu som sa stretol presne s opačným prístupom. Pri kúpe automobilu u jedného z distribútorov značky sa mi po pár dňoch ozvali telefonicky priamo zástupcovia danej automobilky na Slovensku a pýtali sa na spokojnosť s predajom a službami u ich distribútora. Dobre si totiž uvedomujú fakt, že ich distribútori sú výkladnou skriňou danej spoločnosti a keď službmi na distribútorskej úrovni nefungujú ako majú, priamy dopad to bude mať priamo na automobilku.

Myslím, že takýto prístup pokladá každý z nás za úplnú samozrejmosť a predsa v praxi opak je často pravdou. A čo vy, kontrolujete kvalitu a služby svojich predajcov či distribútorov?

Juraj Sasko
Juraj Sasko
Juraj riadi agentúru VISIBILITY a jej projekty. Je podpredseda Asociácie digitálnych marketingových agentúr ADMA, večný optimista, pedant a peace maker.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment