Veterinárna nemocnica VetPoint

Home / Portfolios / Veterinárna nemocnica VetPoint
Klient
VetPoint s.r.o.
www.vetpoint.sk
Poskytnuté služby
Regresívne SEO
Monitoring
60%
Počet pozitívnych výsledkov na vrchu
vyhľadávania pred našim zásahom
100%
Počet pozitívnych výsledkov na vrchu
vyhľadávania po realizácii kampane

Východisková situácia

Veterinárna klinika VetPoint patrí k najväčším svojho druhu v Bratislave ale aj na celom Slovensku. Kedže prostredie starostlivosti o zvieratá patrí k veľmi citlivým témam, každý právny subjekt pôsobiaci na trhu potrebuje mať vybudované hlavne dobré meno a reputáciu.

Práve to bol kameň úrazu spoločnosti VetPoint s.r.o., ktorej 3 výsledky na Google.sk po zadaní názvu kliniky “vetpoint” boli ladené veľmi negatívne. Táto skutočnosť samozrejme vo veľkej miere ovplyvňovala chovateľov zvierat v rozhodovaní sa, či do kliniky priniesť svojho miláčika alebo nie.

Cieľom projektu bolo odsunutie negatívnych výsledkov na Google.sk mimo hlavný zorný uhol užívateľov.

Problémy, výzvy a prieskum

Kľúčové slovo “vetpoint” má pomerne vysokú mesačnú vyhľadávanosť na Google.sk, v priemere to bolo až 400 hľadaní mesačne. Práve o týchto potenciálnych klientov klinika prichádzala, a to predovšetkým kvôli trom nasledujúcim výsledkom:
Výsledky vo vyhľadávaní na konci roka 2010 vyzerali nasledovne:
A takto vyzerala miera viditeľnosti výsledkov pre samotných užívateľov:
90% ľudí, ktorí hľadali frázu “vetpoint” teda aj videlo tri negatívne výsledky bez potreby skrolovania obrazovky.

Realizované riešenie

Pre potlačenie troch negatívnych výsledkov sme sa rozhodli vytvoriť hneď niekoľko nových webových stránok, profilov kliniky VetPoint a tieto postupne optimalizovať tak, aby sa posúvali vyššie vo vyhľadávaní na frázu “vetpoint”. Za týmto účelom boli vytvorené nasledujúce stránky:
A boli posilňované aj existujúce profily:

Dosiahnuté výsledky

Naše výsledky sa postupom času posúvali vyššie:

Júl 2011

August 2011

September 2011

Október 2011

Máte podobný problém?

Obráťte sa na nás, radi pre vás navrhneme riešenie na mieru.
Most Recent Projects