Facebook a súťaže

Home / Online reputačný manažment / Facebook a súťaže

Facebook je veľmi obľúbená platforma pre marketingové aktivity mnohých firiem v tejto dobe. Ponúka obrovskú základňu užívateľov a reklama sa tam dá robiť takpoviediac zadarmo. Z vydarenej súťaže či inej aktivity sa však razom môže stať negatívna reklama propagujúca Vašu značku v tom najhoršom svetle.

Facebook a jeho pravidlá sa neustále menia, preto je veľmi dôležité čítať ich pravideľne a vedieť, co sa smie, čo nie a podľa toho konať. Nie je totiž nič príjemne, keď Vám Facebook zruší v polke bežiacu súťaž, aplikáciu, v horšom prípade úplne zruší firemný profil. Ako sa hovorí, dvakrát meraj a raz rež, toto pravidlo platí pri Facebooku dvojnásobne.

Veľmi pekným príkladam je český Datart, ktorý so svojou súťažou na tejto sociálnej sieti nezašiel ďaleko, alebo taká Coca Cola, ktorá zasa nedomyslela možné dôsledky svojej súťaže o zaujímavé ceny.

Okrem hrozieb, ktoré sú vždy aktuálne, zo strany Facebooku v podobe neprebádaných a neustále sa meniacich pravidiel, je veľkým rizikom pre spoločnosti robiace svoj online marketing aj pomocou Facebooku, ich cielová skupina, ktorá ich môže “potopiť” rýchlejšie ako sa stihnú nadýchnuť.

Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko, Karlovarské minerálne vody o tom vedia svoje, keď ich produkt Aquilu zakopala pod čiernu zem dvojica Kazma a Meldik a to len preto, že nevyhrali súťaž na Facebooku, respektíve boli nespravodlivo zo súťaže vylúčení. Ľudia sú rôzni a v každej skupine sa nájde nejaké to percento tých, ktorí nebudú spokojní, budú sa sťažovať prípadne sa Vás a Vašu značku budú snažiť očierňovať kde sa dá. A práve na takúto skupinu treba byť pripravený, z hľadiska reputačného manažmentu je to kľúčový moment.

Juraj Sasko
Juraj Sasko
Juraj riadi agentúru VISIBILITY a jej projekty. Je podpredseda Asociácie digitálnych marketingových agentúr ADMA, večný optimista, pedant a peace maker.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment