Nástroje na monitoring internetu

Home / Online reputačný manažment / Nástroje na monitoring internetu

Internet a hlavne informácie, ktoré poskytuje, sú neustále väčšie. Komentáre, články, videá, statusy, blogy, to všetko je obsah generovaný užívateľmi a vrámci reputačného manažmentu je potrebné ho mať pod kontrolou. Inak sa môže stať, že sa o vás bude niekde niečo škaredé písať a nebudete schopný brániť vlastnú značku.

O monitoringu internetu a hlavne sociálnych sietí sa už napísalo hodne. Nástrojov na takýto monitoring sú desiatky, niektoré zadarmo, iné platené, niektoré sa orientujú iba na niektoré služby a oblasti internetu (napríklad Facebook či Twitter), iné sa snažia pokryť komplexne čo najviac internetu.

Problém pre slovenské firmy je, pôvodne slovenských nástrojov nie je veľa a zahraničné majú častokrát problém či už s diakritikou, pokrytím slovenských lokálnych zdrojov alebo určovaním sentimentu príspevkov pre slovenský jazyk. Na Slovensku ešte dávnejšie vznikol Sentimentometer od spoločnosti Neopublic Portel Novelli, ktorý bol určený primárne na blogy a im podobný obsah. Momentálne však nemám vedomosť o tom, že by aj naďalej fungoval a bol ponúkaný komerčne.

Spoločnosť Ataxo sa snažila využiť dieru na trhu a prišla s nástrojom Ataxo Social Insider. Mali sme ho možnosť testovať, pracuje hlavne s Facebookom a Twitterom, o čom Ataxo publikovalo aj zaujímavé štatistiky. Svojimi funkciami a v niektorých prípadoch aj schopnosťou nájisť okamžite výsledky z iných zdrojov, trošku zaostáva.

Zo zahraničných nástrojov by sme chceli vyzdvihnúť platený Sysomos, ktorý nemá problémy so žiadným jazykom, veľmi aktívne vyhľadáva zdroje aj v iných jazykoch ako je anglický, má výbornú podporu a veľmi veľa užitočných funkcií, okrem iného aj integráciu s Facebookom a Twitterom, ktorá umožňuje automaticky vyhodnocovať a regulovať príspevky na firemných účtoch.

Samozrejme nástrojov je omnoho viac, ale nie všetky sú funkcionalitou na úrovni, ktorú by sme potrebovali. Pošuškáva sa už dlhšiu dobu, že náš veľký brat Google niečo kuje a čoskoro príde s vlastným nástrojom, ktorý by vzhľadom na možnosti a dáta, s ktorými Google pracuje, asi nemal konkurenciu na trhu. K dokonalosti už bude chýbať iba nástroj, ktorý bude schopný monitorovať a vyhodnocovať nie len online ale aj offline zdroje.

Juraj Sasko
Juraj Sasko
Juraj riadi agentúru VISIBILITY a jej projekty. Je podpredseda Asociácie digitálnych marketingových agentúr ADMA, večný optimista, pedant a peace maker.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment